SQL: SELECT id_kategoria, nazwa, nazwa_drzewo, id_kategoria_drzewo, poziom, meta_kwords, meta_description, klucz_1, klucz_2 FROM dane_poczatkowe.katalog_kategorie WHERE id_kategoria = '146' AND id_jezyk = '0'
KOD: 1000104